Digital Packet Radio Network System

General Discussion => ซื้อขายแลกเปลี่ยน => ข้อความที่เริ่มโดย: mau2012nara9 ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2019, 03:37:21 PM

หัวข้อ: เร่งหาเงินค่าหนังสือ:R
เริ่มหัวข้อโดย: mau2012nara9 ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2019, 03:37:21 PM
วันนี้(28 เดือนกันยายน)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ พนันบอลufabet  ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)พูดถึงในกรณีที่ชมรมคณะกรรมการผสานรวมทั้งสนับสนุนการเล่าเรียนเอกชน(ส.กรมประชาสงเคราะห์กช.)ทำหนังสือขอปรึกษาขอคำแนะนำไปยังที่ทำการคณะกรรมการช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียนเอกชน(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) เกี่ยวกับเงินสมทบการจัดการเล่าเรียนพื้นฐานในส่วนของงบประมาณตำรับตำราเรียน เว็บแทงบอล (http://www.ufa007.com) รายปีการเรียนรู้ 2561 ปริมาณ 650 ล้านบาท ที่โรงเรียนที่เป็นของเอกชนยังมิได้รับการจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมารายงานว่า ได้ผสานไปยังที่ทำการช่วยเหลือการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาเล่าเรียนตามความสะดวก(กรมการศึกษานอกโรงเรียน)เพื่อขอใช้งบประมาณฯเหลือจ่ายที่แต่ละ กรมการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดส่งกลับกลับมาศูนย์กลาง ซึ่งเวลานี้ได้มาแล้วปริมาณ 160 ล้านบาท เวลาเดียวกันได้ไปขอใช้เงินกองทุน 1 อำเภอ 1 ทุน อีก 40 ล้านบาท แต่ว่ามิได้ เพราะว่าเป้าประสงค์ขัดแย้ง ก็เลยจะต้องกลับไปขอ กรมการศึกษานอกโรงเรียนเพิ่มเติม 40 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท ที่เหลืออีก 450 ล้านบาท จำเป็นจะต้องไปของบฯกึ่งกลางจากสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณฯจำเป็นที่จะต้องนำเข้าคณะรัฐมนตรี(คณะรัฐมนตรี)เพื่อตรึกตรองอนุมัติเงินดังที่กล่าวผ่านมาแล้วถัดไป

“สำนักงบประมาณได้กันเงินงบประมาณปริมาณ 200 ล้านบาท ไว้ให้พวกเราแล้ว แต่ว่าหากงบประมาณกึ่งกลางไม่มีจริงๆทางสำนักงบประมาณก็อาจจะหาวิถีทางให้นำเงินงบประมาณ ปี 2562 มาใช้ก่อน ซึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไร การันตีว่าเรื่องตำราเรียนของโรงเรียนที่เป็นของเอกชนจะไม่กระทบแน่ๆ”ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว